Sunday, 25/07/2021 - 05:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS thị trấn Phước Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua học sinh trong nhà trường năm học 2020-2021

TRƯỜNG THCS TT PHƯỚC LONG                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:09 /KĐTNTP                                          
TT

KẾ HOẠCH

Tổ chức các phong trào thi đua học sinh

trong nhà trường  năm học 2020-2021

                

Căn cứ theo kế hoạch số 80/KH-THCSTTPL, ngày 28 tháng 8 năm 2020 của hiệu trưởng trường THCS TT Phước Long về việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021.

              Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường nay Liên đội trường THCS TT Phước Long đề ra kế hoạch tổ chức các  phong trào thi đua năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích: Tổ chức các phong trào thi đua trong nhà trường giữa các lớp là giúp học sinh có ý thức học tập tốt, hình thành kỹ năng sống có văn hóa, có kỷ luật, từng bước  hoàn thiện đạo đức của người học sinh, góp phần thực hiện tốt phong trào“ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Từ đó làm cơ sở để xếp loại hạnh kiểm học sinh, tìm ra các cá nhân, tập thể có thành tích tốt để biểu dương khen thưởng và cũng nhằm phát hiện và giáo dục  kịp thời đối với các hành vi chưa đúng .

2. Yêu cầu: Tất cả mọi thành viên trong trường học đều tham gia với tinh thần tích cực, tự giác, đảm bảo tính công bằng, khách quan, cần tránh các hành vi ganh đua, gian dối, hình thức để phong trào này mang lại một kết quả tích cực như mong muốn.

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi: Công tác tổ chức các phong trào thi đua trong liên đội luôn luôn được lãnh đạo trường quan tâm chỉ đạo sâu sát. Tập thể giáo viên trường đồng tình tham gia. Các khối 7,8,9 đã quen với việc thực hiện nội quy trường lớp. Tổng phụ trách đội chủ động tập huấn công tác theo dõi và báo cáo kết quả thi đua cho đội cờ đỏ từ những ngày đầu tựu trường năm học mới …

2. Khó khăn: Học sinh trường THCS TT Phước Long được hội tụ từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, phần lớn các em lễ phép và chăm chỉ tuy nhiên vẫn còn những em cá biệt thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường làm ảnh hưởng kết quả thi đua của lớp, có nhiều em không sống chung với cha mẹ do cha mẹ đi làm ăn xa vì vậy công tác kết hợp với phụ huynh để giáo dục các em gặp rất nhiều khó khăn. Sự xếp lớp theo cách phân hóa trình độ học sinh nên thực lực giữa các lớp chưa thật sự đồng đều, phòng học phân bố không liền kề trong một khối lớp nên sự theo dõi chéo giữa cac cờ đỏ cũng gặp khó khăn …

III.HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA

1.Hình thức: Kết quả thi đua được công bố và được xếp hạng hàng tuần, có biểu dương và nhắc nhở cụ thể từng phần việc. Phát giải riêng vừa theo khối lớp, vừa theo phân hóa.

2. Nội dung: Thi đua học tập, thực hiện nội quy học sinh, giữ gìn nề nếp lớp học, tham gia các phong trào văn nghệ văn hóa thể dục thể thao, xây dựng nhà trường Xanh Sạch Đẹp….

IV. KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

1.Khen thưởng: Trong năm học có bốn đợt tổng kết thứ hạng giữa các tập thể lớp vừa theo khối lớp 6,7,8,9 vừa theo phân hóa 2 luồng chất lương: nhóm lớp chất lượng cao và nhóm lớp diện đại trà. Kết quả của các lớp trong cả năm học là một trong những  tiêu chí để xét ưu tiên khen thưởng cho những giáo viên làm chủ nhiệm.

Đợt 1: Từ tuần 1 của năm học đến 20/11/2020.

Đợt 2: Từ 20/11/2020 đến sơ kết học kỳ I.

Đợt 3: Từ đầu học kỳ II đến 26/3/2021.

Đợt 4: Từ sau 26/3/2021 đến tổng kết năm học.

2. Kỷ luật: Căn cứ vào từng hành vi vi phạm của từng học sinh mà nhà trường có các hình thức kỷ luật xử lý riêng. Giáo viên chủ nhiệm của những lớp hạng chót ở mỗi khối trong cả năm học trong trường hợp khống chế số lượng khen thưởng sẽ không được ưu tiên.(Hội đồng xét thi đua sẽ xem xét tinh thần trách nhiệm, hoàn cảnh, thực lực của từng lớp cụ thể và biểu quyết công khai.)

V. THANG ĐIỂM TRỪ  CHO TỪNG LỖI VI PHẠM

A. ĐIỂM CỘNG:

TT

NỘI DUNG

 CỘNG

GHI CHÚ

1

Điểm kiểm tra miệng từ 7 đến 10 điểm

  1/ lần

Không cộng điểm cho xếp loại “Đ” đối với các môn nhóm 2

2

Nhận xét tiết học loại A trong sổ đầu bài.(Chỉ tính trong buổi học chính và tiết thể dục, không tính tiết chào cờ và tiết sinh hoạt, trong tuần khi tiết nào giáo viên vắng thì cho qua, sau này giáo viên đó dạy bù và được bảo lưu kết quả vào buổi học khác)

 

 

   1/ tiết

Ý kiến lãnh đạo trưởng là chỉ cộng 1 điểm để tạo độ lệch nhỏ vì lớp chọn có tăng thêm ít tiết trong buổi học chính. Tuy nhiên, để bù lại, các lớp chọn

còn lại có sỉ số nhiều hơn, số lần kiểm tra miệng sẽ nhiều hơn

3

Vệ sinh tốt các khu vực như phòng học và xung quanh phòng học, bồn hoa, phần sân được chia sẳn theo sơ đồ.

   5/ lần

Kết quả này căn cứ theo biên bản của tổ kiểm tra do giáo viên  đề nghị.

TC

 

 

 

 

B. ĐIỂM TRỪ

TT

HÀNH VI

   TRỪ

GHI CHÚ

 

 B1.CHUYÊN CẦN

 

 

4

Đi trễ (tính từ sau khi bảo vệ đánh trống 1 phút)

 

  5/HS

Do cờ đỏ theo dõi

5

Vắng không có giấy xin phép ( Phụ huynh có thể xin phép qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác)

 

  10/HS

Cờ đỏ kiểm tra giấy phép hạn chót vào thứ 7, hoặc nghe  GVCN xác nhận thông tin).

6

Cúp cua ( Đã đến trường học nhưng bỏ về không xin phép)

  10/HS

( Do giáo viên bộ môn ghi vào sổ đầu bài).

7

HS không sinh hoạt 15 phút đầu giờ ( Đã đến trường nhưng không vô lớp hoặc làm việc riêng)

 

   5/HS

Do cờ đỏ theo dõi, ngoài ra còn có bảo vệ, giáo viên, tổ kiểm tra, hệ thống camera giám sát. 

8

Lớp không sinh hoạt 15 phút, gây ảnh hưởng xấu đến các lớp xung quanh.(GVCN không cần trực tiếp sinh hoạt, miễn sao lớp có nề nếp )

 

50/ Lớp

Do cờ đỏ theo dõi, ngoài ra còn có bảo vệ, giáo viên, tổ kiểm tra, hệ thống camera giám sát. 

 

B2.TÁC PHONG ĐẠO ĐỨC

 

 

9

Vi phạm 1 lỗi về đồng phục (Thực hiện đúng: Buổi học chính khóa: áo trắng; bỏ áo vào quần ; quần tây sậm màu dài phủ mắt cá chân; đi giày, dép( không đi kiểu dép kẹp); khăn quàng đỏ; bảng tên; măng non; Giờ học thể dục: bộ đồ thể dục; giày ba ta) Phần này do cờ đỏ hàng buổi . Tổ kiểm tra nội bộ sẽ kiểm tra theo lịch.

 

 

 

5/ 1lỗi

Học sinh đồng phục từ nhà tới trường kể cả các tiết học ngoại khóa, ôn thi học sinh giỏi…

Lưu ý dù học sinh đến trường lao động cũng phải ăn mặc sao cho lịch sự, bảo vệ có quyền không cho vào cổng nếu học sinh vi phạm. 

10

Gây sự, đánh nhau (Căn cứ theo nội dung biên bản, học sinh thuôc lớp nào có lỗi lớp đó sẽ bị trừ điểm, tùy theo mức độ, học sinh đó còn nhận các hình thức kỷ luật khác nhau.

 

100/HS

Giao quyền cho GVCN xử lý trước, chỉ trừ điểm khi phụ huynh kiến nghị lên ban thi đua vì GVCN xử lý chưa thỏa đáng  )

11

Thiếu ý thức bảo quản của công (ngồi, đứng, chạy, nhảy trên bàn…)

10/HS

Do cờ đỏ theo dõi, ngoài ra còn có bảo vệ, giáo viên, tổ kiểm tra, hệ thống camera giám sát. 

12

Làm hư hại của công ( làm hư bàn ghế, cửa kính, đồ điện, đồ vệ sinh, dụng cụ trật nhật, phá bồn hoa, làm hư cây kiểng ….)

50/HS

Khi phát hiện sẽ lập biên bản xử lý và bồi thường hư hại theo thời giá quy định.

13

Nam tóc dài( tóc phủ mắt, phủ tai, phủ bâu áo) nhuộm tóc màu sáng, gái trang điểm son phấn…

50/HS

Phần này do tổ kiểm tra ghi vào biên bản xử lý.

14

Leo cây, leo rào, ngồi trên lan can cao, tắm mưa…(Để phòng tránh tai nạn thương tích)  

50/HS

Do cờ đỏ báo, bảo vệ, giáo viên, tổ kiểm tra, hệ thống camera giám sát và lập biên bản xử lý.

15

Vô lễ, xúc phạm giáo viên ( có lập biên bản rỏ ràng về hành vi đó)

100/HS

Lỗi này mang tính chất nghiêm trọng nên chi có giáo viên bị xúc phạm có quyền quyết định.

16

Tập trung  chào cờ trễ, ( trống tập trung chỉ phân 4 em sắp ghế, trống vào 5 phút phải tập trung ổn định, chỉ 2 em ở lại quản lớp vào buổi sáng)

  5/HS

Phần này do lãnh đạo trường và tổng phụ trách quyết định việc trừ điểm học sinh nào tập trung trễ.

17

Gian tham, trộm cắp, bài bạc, sử dụng điện thoại trong lớp (do học sinh báo hoặc cờ đỏ báo lên nhà trường hoặc GVBM ghi sổ đầu bài và biên bản)

 50/HS

Lưu ý, học sinh phải tự bảo quản tiền bạc, tư trang, điện thoại… Nhà trường không đảm bảo việc tìm kiếm đồ đạt học sinh bị mất.

18

Nói lời thô tục, chữi thề xúc phạm bạn bè (có ghi sổ đầu bài hoặc ban thi đua lập biên bản)

 50/HS

Học sinh bị xúc phạm trước tiên yêu cầu GVCN giải quyết, nếu không thỏa đáng thì báo lên ban thi đua để giải quyết. 

19

Hút thuốc; uống rượu, bia (có ghi sổ đầu bài hoặc lập biên bản)

100/HS

Học sinh nào có công phát hiện và trình báo trường hợp hút thuốc sẽ được thưởng.

 

B3. PHONG TRÀO- XANH SẠCH ĐẸP

 

 

20

Nền phòng học dơ -25, hộc bàn dơ -25, hành lang dơ -25, bệ cột cờ dơ – 25, cầu thang dơ -25, máng cửa sổ dơ -25 dành cho lớp học trên lầu, cửa kính bụi -25, phần vĩa hè quanh lớp dơ -25 dành cho lớp học tầng trệt ( tương đương 2m)

 ( Có biên bản của Đoàn kiểm tra )

 

Phần này cờ đỏ chỉ có nhiệm vụ thống kê trong sổ đầu bài để báo cáo, phần ghi nhận xét do GVBM ghi vào sổ đầu bài hoặc do tổ kiểm tra nội bộ lập biên bản và đề nghị ban thi đua trừ điểm.

21

Đỗ rác không đúng nơi quy định ( có biên bản)

100/Lớp

Võ chai bỏ vào thùng lưới làm kế hoạch nhỏ, rác khác bỏ vào thùng xanh lớn ở nhà xe, gần bảo vệ.

22

Không đỗ rác ( khi sọt rác  đầy 70%)

25/Lớp

Do GVBM hoặc tổ kiểm tra nhận xét trong sổ đầu bài hoặc biên bản

23

Không lau bảng( sau mỗi tiết học phải lau bảng)

25/Lớp

Do GVBM hoặc tổ kiểm tra nhận xét trong sổ đầu bài hoặc biên bản

24

Ăn quà rong, vứt rác bừa bãi.(Không cho học sinh mang thức ăn vào trường. Cho mang bình ( chai) nước mang theo uống nhưng phải bỏ vào ba lô, chai nước không mang về nhà thì bỏ vào thùng lưới làm kế hoạch nhỏ, không bỏ bừa bãi gây ô nhiễm)

 

 

  50/HS

Mọi học sinh đều có thể báo cáo hành vi ăn quà rong, vứt rác bừa bãi. Bảo vệ, tổ kiểm tra… tiến hành lập biên bản và trừ điểm. Học sinh vi phạm còn có thể bị phạt lao động theo yêu cầu của trường.

25

Bồn hoa không có dấu hiệu chăm sóc

 ( Do đoàn kiểm tra quyết định )

100/Lớp

Có biên bản đề nghị trừ điểm của tổ kiểm tra.

26

Cờ đỏ không nộp phiếu báo cáo thi đua.

Lớp không nộp sổ đầu bài(Sáng 11 giờ, chiều 17 giờ kết thúc).

 

50/Tuần

Do ban thi đua nhận xét.

Nộp sổ đầu bài cùng với phiếu báo cáo để ban thi đua đối chiếu.

27

Làm mất, hư sổ đầu bài( không thể phục hồi). Lớp nhận lại sổ vào thứ Hai.

200/Lớp

Sổ đầu bài cần giao cho một học sinh có trách nhiệm bảo quản.

28

Vệ sinh sân trường kém.(Tạm thời thử nghiệm việc giao khu vực cố định lao động sân trường trong thời gian những tuần đầu năm, sau đó tìm ra thuận lợi, khó khăn rồi bàn lại cách tổ chức mới.)

100/Lớp

Có biên bản đề nghị trừ điểm của tổ kiểm tra.

Lớp cần quan tâm khu vực phân chia theo sơ đồ để thực hiện.

29

Thể dục giữa giờ, dự chào cờ không nghiêm túc

5/HS

Do cờ đỏ, giáo viên tổ thể dục, tổ kiểm tra theo dõi.

30

Không tham gia phong trào theo kế hoạch

(Chỉ áp dụng đối với những phong trào mang tính khả thi cao và được họp bàn trước khi thực hiện)

100/Lớp

Tùy theo tính chất đặc điểm của từng phong trào mà quy định trừ điểm hay không.

 

B4. HỌC TẬP

 

 

31

Làm việc riêng, không chú ý bài, mất trật tự, nói leo….

5/HS

GVBM ghi vào sổ đầu bài, cờ đỏ thống kê báo cáo.

32

Tiết học bị xếp loại B và C

B –2/tiết

C –4/tiết

Chỉ tính tiết học trong buổi chính khóa và môn thể dục.

33

Gian lận trong kiểm tra thi cử ( có biên bản )

50/HS

Giám thị và hội đồng coi thi lập biên bản

34

Không học bài, không làm bài bài tập, không chuẩn bị bài, điểm kiểm tra miệng từ 0 đến 4.

  1/lần

 

GVBM ghi vào sổ đầu bài, cờ đỏ thống kê báo cáo.

 

B5. ĐÓNG CÁC LOẠI QUỸ

 

 

35

Chậm nhất đến 15/10/2020 sẽ đăng nộp, GVCN giải trình lý do nếu hợp lý sẽ bỏ qua.

5/HS

Thủ quỹ, kế toán cung cấp số liệu này và quyết định trừ điểm thi đua do hiệu trưởng ký.

 

VI. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG THI ĐUA CÁC PHONG TRÀO

  1. Học tập:

Cộng 1 điểm cho mỗi học sinh có điểm kiểm tra miệng đạt từ 7 đến 10, áp dụng cộng  cho giờ A trừ điểm cho giờ B và C.

  1. Lao động:

Chia khu vực cố định cho mỗi lớp, lớp tự bố trí thời gian lao động, nhà trường chỉ kiểm tra( Học sinh học buổi nào quy trách nhiệm vào buổi đó).

  1. Đồng phục:

Quy định quần tây màu sậm , cấm đi dép kẹp.

  1. Chia khu vực bồn hoa:

             Phân theo khu vực từng khối, giáo viên nào chủ nhiệm lại khối lớp cũ sẽ nhận lại bồn hoa cũ của lớp mình năm trước. 

  1. Cách cơ cấu giải thưởng cho các phong trào:

Mỗi phong trào đều xếp hạng 1,2,3,4,… vừa theo khối lớp 6,7,8,9 và vừa theo luồng phân hóa ( Tiền thưởng tùy thuộc vào khả năng kinh phí của trường  chỉ nên phát 2 loại giải A và B ứng với hạng 1 và 2)

  1. Xếp hạng giáo viên chủ nhiệm qua thứ hạng các phong trào của lớp:

Mỗi phong trào như thi đua nề nếp ( phần vệ sinh tính trong nề nếp), trồng hoa, dân vũ, văn nghệ,  trò chơi dân gian… thứ hạng của lớp sẽ quy đổi ra điểm như sau:

Hạng( giải)

1

2

3

4

Quy ra điểm

4

3

2

1

Riêng thi đua nề nếp nhân hệ số 2, các phong trào khác nhân hệ số 1.

Cuối năm thống kê tất cả các mọi giải thưởng các phong trào quy ra điểm cộng chung và chọn 2 giáo viên chủ nhiệm ở hai luồng chất lượng xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

          Trong trường hợp có những giáo viên có số điểm quy đổi bằng nhau thì thứ tự ưu tiên như sau:

          Thứ nhất: Thi đua nề nếp. Thứ 2:Trồng hoa.Thứ 3: Thi dân vũ. Thứ 4: Thi văn nghệ. Thứ 6: Thi trò chơi dân gian, các hội thi khác phát sinh sau đứng kế tiếp. ...

VII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

1. Chuyên cần:

Giáo viên bộ môn có quyền cho phép học sinh nghỉ tiết mình và các tiết sau đó cùng buổi nhưng phải ghi vào sổ đầu bài. Đối với việc vắng có xin phép nguyên buổi thì giấy phép cần viết theo mẫu nhà trường, phải ghi ngày tháng rỏ ràng, GVCN có quyền cho phép học sinh nghỉ 3 ngày, trường hợp nghỉ hơn 3 ngày phải xin phép lãnh đạo trường, các trường hợp đặc biệt phải nghỉ dài hạn phụ huynh phải gặp trực tiếp với lãnh đạo trường để cam kết về kết quả học tập của học sinh. Nếu học sinh vắng liên tiếp 3 ngày không phép  GVCN cần phải liên hệ gia đình để vận động hoặc lập biên bản cắt sỉ số. Trường hợp phải nằm viện trị bệnh dài hạn thì báo cho ban thi đua để được miễn trừ điểm thi đua. Đầu giờ mỗi tiết học GVBM đều kiểm tra sỉ số để GVBM dạy tiết kế tiếp theo dõi việc cúp cua của học sinh. Phụ huynh có thể xin phép bằng điện thoại nhưng phải bổ sung giấy phép vào thứ bảy mỗi tuần: Sáng 11 giờ, chiều 17 giờ. Trường hợp vắng vào thứ 7 mà không kịp gởi giấy phép thì GVCN có thể xác nhận thông tin.

2. Đồng phục:

Tất cả học sinh đi học phải đồng phục từ nhà tới trường với áo trắng diền xanh có logo của trường, quần tây sậm màu, đi giày dép, (không mang dép kẹp), đeo khăn quàng đúng cách, măng non đeo trên bảng tên bên ngực trái, nếu là đoàn viên thì đeo huy hiệu đoàn. Riêng giờ thể dục phải mang giày và mặc quần áo thể dục. Tất cả HS đều “bỏ áo vào quần”. Học sinh ăn mặc không đúng quy định bảo vệ có quyền không cho vào cổng trường.

3.Vệ sinh

a. Vệ sinh phòng học:

Mỗi lớp đều có ý thức giữ vệ sinh chung, đoàn kiểm tra kiểm lớp đang học phòng nào, giờ nào thì tính trừ điểm cho lớp ngay thời điểm đó. Ngoài việc vệ sinh phòng học cố định như vệ sinh nền gạch, cửa kính, mạn nhện, các lớp còn phải vệ sinh các phần như: hành lang, phần đường cống, phần bên cạnh lớp, phần sau hậu lớp, ( thường chỉ khoảng từ 1 đến 2 mét tính từ vách tường), phần cầu thang, máng cửa sổ, bệ cột cờ… (những nơi gần lớp mình nhất). Các lớp học ở phòng, nhạc, hội trường, phụ đạo, thúy nghiệm, thực hành, phòng lab…vẫn phải làm vệ sinh sạch sẽ. Nghiêm cấm ăn quà rong trong lớp vì vậy nếu phát hiện vỏ kẹo trên nên gạch, lon nhựa, bao bì … trong học bàn thì lớp đó xem như vi phạm. Cho phép học sinh mang nước theo uống, nhưng phải bỏ võ chai vào thùng lưới để làm kế hoạch nhỏ hoặc mang về nhà, không được vứt bừa bãi.

b. Vệ sinh bồn hoa:

 Bồn hoa phải đạt 3 tiêu chí: Xanh, sạch, đẹp; thường xuyên kiểm tra kết quả trồng hoa và kể cả vệ sinh quanh bồn hoa (phần không gian ngoài bồn hoa có kẻ vạch phân cách) tổ kiểm tra sẽ quyết định biểu dương hoặc trừ điểm hàng tuần.

c. Vệ sinh phần sân được chia sẳn cho từng lớp:

Mỗi lớp sẽ được chia phần sân trường để lớp tự dọn vệ sinh hằng ngày( Một số lớp có thể được giao phần sân trực tiếp mà không cần bốc thăm vì có những vị trí này chỉ phù hợp cho lớp ấy), đoàn kiểm tra sẽ trừ 100 điểm lao động kém đối với lớp không thực hiện và áp dụng vào thời gian cùng buổi học chính khóa của lớp đó. Khối 6 và 7 đa số phần sân được chia gắn liền với bồn hoa, khối 8 và 9 bồn hoa và sân được chia ở 2 khu khác nhau.  

4.Học tập:

 GVBM có thể kiểm tra việc học bài, chuẩn bị bài của nhiều học sinh trên một tiết học và ghi vào sổ đầu bài để cờ đỏ thống kê. Cuối tuần GVCN đề nghị biểu dương hoặc giáo dục. Học sinh vi phạm nhiều lần việc không học bài sẽ bị phê bình dưới cờ, đặc biệt học sinh ở các lớp chọn sẽ bị xử lý nghiêm ở lỗi này.    

5. Đóng quỹ :

Các loại quỹ như học phí và quỹ xã hội hóa…nộp theo quy định, tất cả các trường hợp miễn giảm phải có chứng từ cụ thể, đến ngày quy định( 15/10/2020 hiệu trưởng sẽ quyết định) các lớp chưa hoàn thành sẽ bị trừ điểm thi đua tính trên số lượng mỗi học sinh chưa nộp và trừ điểm hàng tuần liên liếp cho đến khi học sinh đó hoàn thành.

VII. TRÁCH NHIỆM VIỆC KIỂM TRA, BÁO CÁO, XỬ LÝ …

1. Cờ đỏ:

Sau khi bảo vệ đánh trống tập trung được 1 phút, cờ đỏ mang sổ trực đến lớp mình trực theo lịch phân công, xin phép GVCN hoặc lớp trưởng lớp đó  để kiểm tra các phần việc như: Chuyên cần, đồng phục, việc sinh hoạt 15 phút(Trong lúc sinh hoạt 15 phút đầu giờ, học sinh phải ở trong lớp, mọi hoạt động như  trật nhật, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp, chăm sóc hoa, ăn uống, mua đồ dùng…  phải làm trước đó)... Thời gian kiểm tra không quá 5 phút.Trong giờ ra chơi thì tiếp tục theo dõi việc thực hiện tác phong đạo đức như ăn quà rong, vứt rác, hút thuốc, chữi tục, phá của công … những việc nghiêm trọng như vệ sinh lớp, đánh nhau, hút thuốc… báo lên cấp trên xử lý. Cuối tuần, cờ đỏ và đại điện lớp trực cùng nhau thống nhất số liệu đã ghi trong sổ trực và sổ đầu bài( lưu ý phải nhắc nhỡ GVBM ký đủ số tiết vào sổ đầu bài). Sau đó đại diện lớp ký xác nhận đồng ý thì mới nộp. Một bản báo cáo được xem là hoàn thành khi đủ các thông tin cơ bản như: Kết quả thi đua của lớp nào, cờ đỏ theo dõi tên gì thuộc lớp nào, kết quả bao nhiêu điểm, lớp được theo dõi đã ký xác nhận chưa. Nếu hoàn thành cờ đỏ mới nộp bản báo cáo cho ban thi đua tổng hợp. Lưu ý tất cả vấn đề đã  ghi chép báo cáo đều được công khai minh bạch. GVCN cần ưu tiên miễn cho cờ đỏ những trách nhiệm khác trong lớp. Ban thi đua sẽ xem xét và đề nghị khen thưởng cho những cờ đỏ nào làm việc nghiêm túc nhất.

2. Giáo viên:

 Nếu là GVBM khi dạy lớp nào cần ghi vào sổ đầu bài đầy đủ các trường hợp về chuyên cần, tình trạng vệ sinh lớp học, các biểu hiện ý thức, thái độ đạo đức và thái độ học tập, điểm kiểm tra miệng của học sinh trong giờ học, cần xếp loại tiết học, một cách đầy đủ và rỏ ràng. Một khi bỏ tiết phải dạy bù, tiết dạy bù phải ghi rỏ là dạy bù để cờ đỏ thống kê và không gây mất điểm thi đua cho lớp. Khi tổ kiểm tra đi kiểm tra theo lịch do hiệu trưởng phân công thì cần ghi rỏ kết luận và đề nghị là cộng điểm hoặc trừ điểm cho lớp nào, tại sao… Ban thi đua sẽ căn cứ theo biên bản  mà áp dụng cộng,  trừ điểm theo đề nghị và thông báo dưới cờ.

3. Bảo vệ: Ngoài việc bảo quản tài sản nhà trường, bảo vệ cần hợp tác tham gia phong trào thi đua là theo dõi phát hiện những vi phạm như không đồng phục, cúp cua, ăn quà rong, vứt rác, đỗ rác bừa bãi, làm hư hại của công.. Phòng chống các hành vi gây tai nạn  thuong tích, các hành vi phạm vào điều cấm như: đánh nhau, bài bạc, trộm cắp, hút thuốc, uống rượu, , leo rào, tăm mưa … khi phát nhiện cần trình báo kịp thời.

4.Thủ quỹ, kế toán:

Theo dõi và báo cáo các số liệu về thu các loại quỹ, cung cấp các số liệu chứng từ miễn giảm …

5. Tổ kiểm tra nội bộ:

Kiểm tra các nội dung do Hiệu trưởng quy định, các vấn đề có liên quan sẽ cung cấp số liệu cho tổng phụ trách áp dụng trừ điểm.

6. Tổ tư vấn, ban thi đua xử lý yêu cầu của học sinh :

Một khi học sinh có yêu cầu giải quyết một việc gì thì trước hết phải yêu cầu GVCN xử lý, khi chưa thỏa đáng thì mới báo lên tổ tư vấn hoặc ban thi đua.  Nhà trường chỉ xử lý những yêu cầu của học trong khả năng cho phép theo đúng chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm được quy định. Các vụ việc yêu cầu điều tra việc tìm kiếm tư trang, điện thoại, tiền bạc … mà học sinh bị mất cũng như những vấn đề ngoài tầm khả năng cho phép của nhà trường thì nhà trường không đảm bảo chịu trách nhiệm xử lý.

7.Tổng phụ trách đội:

 Phân công đội cờ đỏ kiểm tra nề nếp lớp học, các vấn đề về vệ sinh trường lớp và những nội dung có liên quan khác .

Kết hợp với đội cờ đỏ, ban chỉ huy liên đội theo dõi và thống kê, tổng hợp và báo cáo kết quả thi đua hàng tuần, kết hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Phân công và ghi nhận kết quả lao động, học tập và và rèn luyện của học sinh. Lập kế hoạch, xây dựng thang điểm, đề xuất ban giám khảo tổ chức các hội thi. Thống kê thành quả thi đua của học sinh và giáo viên, đề xuất khen thưởng hoặc yêu cầu kỷ luật đối với tập thể và cá nhân còn vi phạm …

                                                                                       TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

                                                                                      

                                                                                     

 

 

                                                                                                           Trần Nhân Nghĩa


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 19
Tháng 07 : 1.789
Năm 2021 : 16.471